Als je met de linkerknop van je muis klikt, valt er een bal naar beneden!


Click anywhere to start script
Static ball


Onderstaand gedeelte moet je tussen de <HEAD> tags van je pagina plaatsen.
Volgend gedeelte moet je tussen de <BODY> tags plaatsen.