Entiteiten van de meeste speciale tekens in (x)html

Entiteiten van de meeste speciale tekens in (x)html

Misschien weet u, dat om de woorden van de titel de tags <b> en </b> zijn gebruikt. Maar ze zijn niet te zien! Dat komt doordat HTML tekens en letters als <, & en á niet als zodanig interpreteert. Maar wat als u toch een van deze tekens wilt gebruiken? Daarvoor kent HTML verschillende codes (entiteiten) die het teken vervangen. Wordt de pagina daarna geladen in een browser, dan zijn deze codes gewoon te zien als accenten. Hier een code-opsomming van alle tekens:


Tekst-teken HTML-code Tekst-teken HTML-code
á
â
æ
à
å
ã
ä
ç
é
ê
è
ë
í
î
ì
ï
ñ
ó
ô
ò
ø
õ
ö
ú
û
&aacute;
&acirc;
&aelig;
&agrave;
&aring;
&atilde;
&auml;
&ccedil;
&eacute;
&ecirc;
&egrave;
&euml;
&iacute;
&icirc;
&igrave;
&iuml;
&ntilde;
&oacute;
&ocirc;
&ograve;
&oslash;
&otilde;
&ouml;
&uacute;
&ucirc;
ù
ü
ý
ÿ
ß
½
¼
¾
£
«
»
·

¹
²
³®
©
"
&
<
>
&ugrave;
&uuml;
&yacute;
&yuml;
&szlig;
&#189;
&#188;
&#190;
&pound;
&#171;
&#187;
&#183;
&para;
&sup1;
&sup2;
&sup3;
&#150;
&#151;
&#153;
&reg;
&copy;
&quot;
&amp;
&lt;
&gt;