Een nieuwsscroller met een apart fade effect.

Download hier de zipfile. Plaats de bestanden in dezelfde directory als de pagina.
Plaats de volgende code tussen de <body> - tags :