Met deze applet kan men een password instellen voor een bepaalde pagina. Alles is aan te passen, het password, de targets, kleuren enz.

Om een ander paswoord in te stellen, moet je alleen de naam van de pagina veranderen. In dit voorbeeld is het password rob. Als je de extensie van de pagina verandert, moet je dit ook in de applet code veranderen, dus bij <PARAM NAME=Extension VALUE=".html">

Download hier de zipfile. Plaats de bestanden in dezelfde directory als de pagina.
Plaats de volgende code tussen de <body> - tags :