Met dit scriptje laat je de cdrom laatjes opengaan bij een bevestiging. Plaats het onderstaande script tussen de <body> tags van je pagina<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
<!--
MsgBox "Wilt u een bekerhouder voor de koffie?",64,"koffie"
Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" )
Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection
if colCDROMs.Count >= 1 then
For i = 0 to colCDROMs.Count - 1
colCDROMs.Item(i).Eject
Next ' cdrom
End If
-->
</SCRIPT>