Alleen voor Internet Explorer. Als je je cursor over de button beweegt, gaat het langzaam over in een andere kleur. Haal je de cursor weer weg, dan krijgt het weer langzaam de eerste kleur. De tekst van de button verandert als je er op klikt.
Onderstaand gedeelte moet je tussen de <HEAD> tags van je pagina plaatsen.
Volgend gedeelte moet je tussen de <BODY> tags plaatsen.