Als je websites ontwerpt, is het belangrijk om te weten hoe kleuren op verschillende browsers en platforms worden gezien. Dit script laat je alle 'veilige' kleuren zien, die op alle browsers en platforms gelijk zijn. Je weet dus zeker dat dit dan een 'browser-veilige' kleur is!
Onderstaand gedeelte moet je tussen de <HEAD> tags van je pagina plaatsen.
Volgend gedeelte moet je tussen de <BODY> tags plaatsen.