Een script waarmee u een link kunt beveiligen. Bij deze beschermde link krijgt u helemaal niets in de statusbar te zien. Ga maar eens met uw muis over de link.


test


Volgend gedeelte moet je tussen de <BODY> tags plaatsen.