Shoutbox


Met deze shoutbox kan de bezoeker rechtstreeks op je website reageren.


Download hier de zipfile. Plaats de bestanden in dezelfde directory. Chmod shoutbox.dat en ip.dat beiden naar 777.